Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wilt u meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

omslagfoto

Bouwnummer 10 (Bouwnr. 10), Zwaanshoek € 1.150.000,- v.o.n. Onder optie Contact

Beschrijving

MY CASTLE, MY HOME
16 villa-appartementen

NOG SLECHTS 2 APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR
BOUW IS GESTART

Hier wordt geschiedenis geschreven, met een gebouw dat uniek is voor Nederland

Welkom in Residence Boseilanden. Een authentiek gebouw dat vroegere tijden verbindt met het wooncomfort van nu. Een residence in alle opzichten, exclusief in elk detail en omgeven door groen. Residence Boseilanden is gelegen aan de exclusieve westflank van de Haarlemmermeer, op fietsafstand van Bloemendaal, Heemstede, duinen en strand.

----------- For English translation see below -----------

RESIDEREN AAN DE EXCLUSIEVE WESTFLANK VAN DE HAARLEMMERMEER

Het is een gebouw dat u in één klap herkent. Herinnerend aan de vaderlandse geschiedenislessen op school. Een gebouw met de allure van een echt kasteel, in een decor dat er naadloos bij past. Een oprijlaan, een kasteeltuin en natuur rondom. Residence Boseilanden brengt de geschiedenis terug. Maar nu als modern woongebouw, met alle gemakken en comfort die u van een residentie verlangt.

De exclusiviteit van Residence Boseilanden krijgt nog een extra accent als u weet dat het slechts om zestien appartementen gaat. Die zijn verdeeld over zes woonlagen met Garden-appartementen, Loft-appartementen en Penthouses. Wat alle appartementen gemeen hebben is de ligging op het zuidwesten en de ongekende ruimte. De woonoppervlaktes lopen uiteen van circa 180 tot wel 253 vierkante meter. Plafonds met extra hoogte versterken de beleving van de ruimte nog eens extra. Ook buiten geniet u van uw residentiële verblijf. Afhankelijk van het appartement van uw voorkeur meten de privébalkons en -terrassen circa 17 tot 135 vierkante meter.

En uw buitenverblijf wordt zelfs nog groter, met een bijzondere kasteeltuin voor gemeenschappelijk gebruik. Een kasteeltuin die alle verwachtingen overtreft, met een oppervlakte van circa 4.800 vierkante meter. Ook rondom Residence Boseilanden is het groen. Aan alle zijden kijkt u uit over de natuur. Hier, op deze locatie, lijkt de Randstad ver weg en ervaart u maximaal de beleving van het buitengebied. Met boerderijen die bewaard zijn gebleven als herkenbare ijkpunten in een landelijke ambiance.

HET SUMMUM VAN LUXE

Binnen het aantal van zestien appartementen heeft u de mogelijkheid om uw woonwensen te realiseren. De variëteit is groot. Stelt u prijs op een grote woonkamer of zelfs een living van XL-afmetingen? Wilt u twee of drie slaapkamers? Is een werkkamer voor u wellicht een aantrekkelijke optie? Die mogelijkheden zijn er in Residence Boseilanden. Een tweede badkamer is standaard al voorzien.

Goed om te weten: de standaard indeling van het appartement van uw keuze is in overleg aan te passen. Ook kiest u voor de ligging de u het meest aanspreekt: niet alleen de woonlaag, maar ook de bijbehorende buitenruimte.

In een decor als dit mag het voor zich spreken dat auto’s uit het zicht geparkeerd worden. Per appartement heeft u twee parkeerplaatsen in de parkeergarage en het gemak van een berging en een aparte fietsenberging, gelegen op de begane grond.

THE LOFT COLLECTION: NEGEN LOFT-APPARTEMENTEN VAN 180 TOT 233 M2
~ het is de beleving van ruimte die een woning tot een echte loft maakt ~

Ruimte. Het is misschien wel uw eerste gedachte bij een loft. Die beleving is terug te vinden op de tweede, derde en vierde woonlaag van Residence Boseilanden. Per etage is er ruimte voor een drietal Loft-appartementen. Verschillend van indeling, altijd met die overweldigende beleving van exclusiviteit: van circa 180 tot 233 vierkante meter woonoppervlakte.

Aan welke van de negen mogelijkheden u ook de voorkeur geeft: de standaard indeling is vooral bedoeld ter inspiratie. Zoals bij lofts gebruikelijk is bent u in de gelegenheid uw eigen woonideeën te realiseren, in samenspraak met de aannemer. Buiten wacht een balkon met prachtig uitzicht over de kasteeltuin.

BOUWNUMMER 10: REALISEER UW WOONWENSEN IN DIT BIJZONDERE LOFT APPARTEMENT met een zeer royale vloer oppervlakte van maar liefst 233 vierkante meter!

Met oppervlakte van circa 233 vierkante meter is er niets wat u weerhoudt om uw eigen ideeën los te laten op The Lofts. Daar is dit hoekappartementen ook voor bedoeld: u de vrijheid geven uw eigen indeling te bepalen. Drie, vier of zelfs vijf slaapkamers? Een dubbele badkamer is al standaard. De optie van een kantoor aan huis? Uw inspiratie krijgt er de ruimte. Letterlijk.

KENMERKEN
• Terras op het zuid-westen dus zon tot zonsondergang!
• Vierkamer-appartement, woonoppervlakte circa 233 m²
• Aangrenzend beschut loggiaterras in de ‘ronde toren’ van circa 17 m²
• L-vormige living met alle ruimte voor een woon- en eetgedeelte
• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken
• Bijkeuken en opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast
• Tweede (gasten)slaapkamer met toegang tot eigen badkamer
• Separate werkkamer of derde slaapkamer
• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.
• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage
• Separate fietsenberging voor twee fietsen
• Meerwerk extra wandcontactdozen en loze leiding keuken à € 726,- niet inbegrepen in koopsom

DE LIGGING VAN RESIDENCE BOSEILANDEN, UNIEK IN DE RANDSTAD

Residence Boseilanden is niet alleen architectonisch een icoon. De ligging is al even iconisch, op een kruispunt van groen en recreatie in de Randstad. Twee groenstructuren komen samen op deze plek. De Boseilanden is de ene, een zone van natuur- en recreatiegebieden van noord (recreatiegebied Spaarnwoude) naar zuid (de Kagerplassen). Die groene buffer is er ooit gekomen om de steden Amsterdam en Haarlem voldoende lucht te geven, letterlijk en figuurlijk.

De andere groenstructuur is het Duinpad, van oost naar west. Een naam die de oorsprong al verraadt: het Duinpad loopt van het strand via de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland naar de westflank van de Haarlemmermeer, via Bloemendaal en het Reigersbos in Bennebroek. Het zijn natuurgebieden die ook in de toekomst hun status behouden. De provincie Noord-Holland maakt zich er sterk voor dat het gebied niet mag verstedelijken.

Het kruispunt van de twee groenstructuren is exact de plek waar straks de kasteeltuin komt te liggen. Kan het natuurrijker? Om die reden krijgt Residence Boseilanden ook Duinpad 1 als toekomstig adres. Symbolisch, als kruispunt van twee groen- en recreatieverbindingen die elkaar daar ontmoeten.

LIGGING TEMIDDEN VAN HET GROEN, MAAR TOCH OVERAL DICHTBIJ.

Op de fiets bent u in een aantal minuten bij alle voorzieningen. Alles is op korte afstand: winkels en scholen, medische faciliteiten en sportcomplexen, verenigingen en cultuur. Al fietsend door het groen zijn plaatsen als Heemstede en Bloemendaal bereikbaar of door de duinen zo naar het strand. En ook grote steden als Haarlem en Amsterdam zijn via het snelwegennet goed verbonden met de locatie van Residence Boseilanden.

----------- English translation -----------

MY CASTLE, MY HOME
16 villa apartments

RESIDENCE BOSEILANDEN; A BUILDING UNIQUE FOR THE NETHERLANDS

Welcome to Residence Boseilanden. An authentic building that connects past times with the living comfort of today. A residence in every respect, exclusive in every detail and surrounded by greenery. Residence Boseilanden is located on the exclusive western flank of the Haarlemmermeer, within cycling distance of Bloemendaal, Heemstede, dunes and beach.

RESIDENCE ON THE EXCLUSIVE WEST FLANK OF THE HAARLEMMERMEER

It is a building that you immediately recognize. Reminding of the history lessons at school. A building with the allure of a real castle, in a decor that fits seamlessly with it. A driveway, a castle garden and nature all around. Residence Boseilanden brings back history. But now as a modern residential building, with all the conveniences and comfort you expect from a residence.

The exclusivity of Residence Boseilanden gets an extra accent when you know it only concerns sixteen apartments. These are spread over six floors with Garden apartments, Loft apartments and Penthouses. What all apartments have in common is the location on the southwest and the unprecedented space. The living areas vary from approximately 180 to 253 square meters. Ceilings with extra height further enhance the perception of the space. You can also enjoy your residential stay outside at your private outdoor space.

And your outdoor feeling will be even bigger, with a special castle garden for communal use. A castle garden that exceeds all expectations, with an area of approximately 4,800 square meters. It is also green around Residence Boseilanden. There is nature on all sides. Here, at this location, the Randstad seems far away and you can fully experience the experience of the countryside. With farms that have been preserved as recognizable benchmarks in a rural atmosphere.

THE SUMMUM OF LUXURY

Within the number of sixteen apartments you have the opportunity to realize your living wishes. Do you appreciate a large living room or even a living room with XL dimensions? Do you want two or three bedrooms? Is an office an attractive option for you? These options are available in Residence Boseilanden. A second bathroom is already provided as standard.

Good to know: the standard layout of the apartment of your choice can be adjusted in consultation. You also choose the location that appeals to you most: not only the floor, but also the associated outdoor space.

In a setting like this, it goes without saying that cars are parked out of sight. Per apartment you have two parking spaces in the parking garage and the convenience of a storage room and a separate bicycle shed, located on the ground floor.

THE LOFT COLLECTION: NINE LOFT APARTMENTS FROM 180 TO 233 M2
~ it is the experience of space that makes a home into a real loft ~

Room. It might be your first thought of a loft. This experience can be found on the second, third and fourth floors of Residence Boseilanden. There is room for three Loft apartments on each floor. Different in layout, always with that overwhelming experience of exclusivity: from approximately 180 to 233 square meters of living space.

Whichever of the nine options you prefer: the standard layout is mainly intended for inspiration. As is usual with lofts, you have the opportunity to realize your own living ideas, in consultation with the contractor. Outside, a balcony with a beautiful view of the castle garden awaits.

NUMBER 10: REALIZE YOUR LIVING WISHES IN THIS SPECIAL LOFT APARTMENT with a very spacious floor area of no less than 233 square meters!

With an area of approximately 233 square meters, there is nothing to stop you from unleashing your own ideas at The Lofts. This corner apartment is also intended for that: to give you the freedom to determine your own layout. Three, four or even five bedrooms? A double bathroom is already standard. The option of a home office? Your inspiration is given space. Literal.

CHARACTERISTICS
• Terrace on the south-west so sun until sunset!
• Four-room apartment, living area approximately 233 m²
• Adjacent sheltered loggia terrace in the 'round tower' of approximately 17 m²
• L-shaped living room with ample space for a living and dining area
• Possibility for open (island) kitchen
• Utility room and space for washing machine and dryer
• Master bedroom with direct access to bathroom and possibility for walk-in closet
• Second (guest) bedroom with access to private bathroom
• Separate office or third bedroom
• Underfloor heating and cooling. Gasless living.
• Two private parking spaces and extra storage in the closed parking garage
• Separate bicycle shed for two bicycles
• Additional work extra wall sockets and empty pipe kitchen at € 726, - not included in the purchase price

THE LOCATION OF RESIDENCE BOSEILANDEN, UNIQUE IN THE RANDSTAD

Residence Boseilanden is not only an architectural icon. The location is equally iconic, at a crossroads of greenery and recreation in the Randstad. Two green structures come together at this place. The Boseilanden is one, a zone of nature and recreation areas from north (recreation area Spaarnwoude) to south (Kagerplassen). That green buffer was once created to give the cities of Amsterdam and Haarlem sufficient air, literally and figuratively.

The other green structure is the Duinpad, from east to west. A name that already betrays its origin: the Duinpad runs from the beach via the dunes of the Zuid-Kennemerland National Park to the western flank of the Haarlemmermeer, via Bloemendaal and Reigersbos in Bennebroek. They are nature reserves that will also retain their status in the future. The province of North Holland is strongly committed to preventing urbanization in the area.

The intersection of the two green structures is exactly where the castle garden will soon be located. Can it be more natural? For that reason, Residence Boseilanden will also have Duinpad 1 as its future address. Symbolic, as the intersection of two green and recreational connections that meet there.

LOCATION IN THE MIDDLE OF THE GREEN, YET CLOSE TO EVERYWHERE.

You can reach all amenities in a few minutes by bike. Everything is a short distance away: shops and schools, medical facilities and sports complexes, associations and culture. While cycling through the green, places such as Heemstede and Bloemendaal can be reached. And large cities such as Haarlem and Amsterdam are also well connected to the location of Residence Boseilanden via the highway network.
naar boven

Foto's

naar boven

Kenmerken

Vraagprijs € 1.150.000,-
Bouwvorm Nieuwbouw
Type bovenwoning, appartement
Ligging aan rustige weg
Woonoppervlakte 233 m²
Inhoud 746 m³
Bouwjaar 2023
Slaapkamers 3
Woonlagen 6
Servicekosten € 350,- p/m
Tuin geen tuin
Garage parkeerkelder
Schuur box
Verwarming aardwarmte, vloerverwarming geheel
Energielabel A+++
Hoe kunt u dit huis verduurzamen?
naar boven

Plattegronden

naar boven

Wat is er in de buurt

Wonen in Zwaanshoek

Zwaanshoek bestond aanvankelijk uit lintbebouwing langs de ringdijk rond de Haarlemmermeer. In de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw is Zwaanshoek uitgebreid met nieuwbouw. Inmiddels is het een fijn woongebied geworden met circa 1.700 inwoners maar is er ook de nodige bedrijvigheid.

Woonboulevard Cruquius biedt niet alleen mogelijkheden voor Huis en Tuin maar u kunt er ook prima terecht voor Leisure shoping. Sportvoorzieningen en natuur zijn er ruim aanwezig, de Boseilanden, onderdeel van Spaarnwoude Park ligt in het voormalige Floriade terrein, een heerlijk groen en waterrijk gebied.

Zwaanshoek is landelijk maar met een goede verbinding naar steden als Haarlem, Amsterdam en de kuststrook. Centraal en rustig zijn kenmerken voor het wonen in Zwaanshoek.

naar boven

Bouwnummer 10 (Bouwnr. 10) bekijken

Afspraak plannen?

Neem contact op
Nieuwbouwmakelaars
naar boven

Plan uw route

Plan route
Voeg deze woning toe aan uw TomTom
Bakkerij Bank Busstation Café Gemeentehuis
Luchthaven Metro Museum Park Parkeerplaats
Restaurant School Sportclub Supermarkt Tankstation
Taxistandplaats Treinstation Universiteit Winkelcentrum Ziekenhuis