Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wilt u meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Brockhoff bestaat 50 jaar!
1150004_Poortwachter_makelaar_huis-kopen-verkopen-amsterdam-eindhoven.jpg

Poortwachtersfunctie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Makelaars zijn volgens deze wet verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Wij moeten dus al onze klanten - particulier en zakelijk - identificeren en die identiteit verifiëren. Voor zakelijke klanten moeten we ook de hele bedrijfsstructuur in kaart brengen en achterhalen wie de uiteindelijke belanghebbende achter een organisatie zijn.

Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar je woont, waar jouw bedrijf gevestigd is en/of waar de belanghebbende wonen. Als je een zakelijke klant bent willen wij weten in welke branche je actief bent en wat je producten en diensten zijn die je aanbiedt. Waarom? Dat alles heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Maar ook bepaalde branches worden gekenmerkt met een verhoogde kans op witwassen en terrorismefinanciering.

Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van gelden?

Naast het onderzoek naar de identiteit van de betrokken partijen stelt het Wwft de makelaar ook verplicht om een onderzoek uit te voeren naar het risicoprofiel van deze partijen. Want hoe ga je de aankoop financieren? Waar komt het geld vandaan? Zo’n vraag zorgt misschien voor onbegrip bij jou, maar helaas zijn wij het verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee je jouw aankoop gaat financieren. Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen dat je met jouw aankoop geen geld wilt witwassen. Daarnaast moeten we ook cliëntenonderzoek doen naar de andere bij de aan-of verkoop betrokken  partij.

Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten plaatsvinden.

Meldplicht

Als het cliëntenonderzoek uitwijst op een verhoogd of onacceptabel risico op witwaspraktijken is de makelaar verplicht om hier een melding van te maken bij het FIU (Financial Intelligence Unit) van de Rijksoverheid. De meldplicht geldt ook als het cliëntenonderzoek niet de gewenste resultaten oplevert, of een transactie als ongebruikelijk kan worden gezien. Het FIU besluit dan verder of de ongebruikelijke situatie ook daadwerkelijk verdacht is, en handelt verder of vraagt de melder om meer informatie.

Bij het doen van een melding is de makelaar ook verplicht om zich aan een aangescherpte bewaarplicht te houden.

Bewaarplicht

De bewaarplicht verplicht de makelaar om alle gegevens betreffende het cliëntenonderzoek minstens 5 jaar te bewaren, en toegankelijk te maken voor eventueel verder onderzoek. Na het maken van een melding bij het FIU geldt deze plicht ook, met een verscherpte vereiste voor de opslag van gegevens. In dit geval moeten ook alle gegevens die nodig zijn om de transactie te reconstrueren, een afschrift van de melding, en een ontvangstbevestiging van het FIU worden bewaard.

Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is daarom niet in strijd met de AVG.

Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.

naar boven

Afspraak maken?

Plan afspraak