Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wilt u meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

omslagfoto

Asterweg 20P2, Amsterdam € 17.835,- p/j Verhuurd onder voorbehoud Contact

Beschrijving

Op zoek naar MULTIFUNCTIONELE kantoor-/ showroomruimte ter grootte van ca. 123 m² met veel daglicht, industriële uitstraling, goede opslagmogelijkheden en een eigen DAKTERRAS op ca. 5 min. fietsen van A’DAM Toren in een creatieve woon-/ werkomgeving van Amsterdam Noord?

For English description see below!

Algemeen:
De representatieve kantoorruimte ter grootte van in totaal ca. 123 m² wordt TE HUUR aangeboden en is gelegen in een modern en eigentijds hoekgebouw met eigen voorzieningen.

Op het terrein zijn een grote diversiteit aan omliggende bedrijfsactiviteiten te vinden (IT, creatief, dienstverlenend) welke de locatie een geweldige plek om vanuit te werken maken.

Oppervlakte / Indeling:
De oppervlakte bedraagt in totaal ca. 123 m², gelegen op de twee en derde etage.
- Centrale entree op de begane grond;
- 2e verdieping: ca. 88 m² met een eigen entree naar gang met toiletten, grote open kantoorruimte met keuken en een eigen dakterras van ca. 40 m².
- 3e verdieping: ca. 35 m² met aan 2 zijden glazen wanden, een pantry en uitzicht op de ondergelegen kantoorruimte.

Voorzieningen/ installaties:
De kantoor-/ showroomruimte is met oog voor detail hoogwaardig afgewerkt en is onder meer voorzien van:
- houten vloeren;
- trappenhuis;
- luxe sanitair;
- keuken, voorzien van vaatwasser, koelkast, gaskookplaat en natuurstenen aanrechtblad;
- kabelgoten;
- alarminstallatie;
- C.V.-installatie met radiatoren.

Bestemming:
Conform het vigerende bestemmingsplan “Buiksloterham” d.d. 21-12-2016 kent het gebouw de bestemming “gemengd” derhalve bestemd voor o.a. kantoor en bedrijven. Voor de meest actuele stand van zaken en/of meer informatie verwijzen wij u graag naar de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam.

Bereikbaarheid:
Komt u met de auto? Het object is direct verbonden met de Rijkswegen A10 via de S116, S117 en S118. U kunt in parkeren op het terrein direct naast de kantoorruimte. De binnenstad van Amsterdam bereikt u via de IJ-tunnel eveneens in enkele minuten.

Komt u met de fiets? Vanaf Amsterdam CS is het object is ca. 10 minuten met de pont te bereiken.

Komt u met het openbaar vervoer? Via buslijn 38 (elke 15 min) is het object vanaf Station Noord goed bereikbaar.

Parkeergelegenheid:
Er is 1 parkeerplaats op het buitenterrein beschikbaar. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het huren van parkeerplaatsen in de parkeergarage, op basis van beschikbaarheid. Informeer naar de mogelijkheden.

Huurtermijn:
In overleg.

Opzegtermijn:
Wederzijds, met inachtname van een termijn van 12 maanden.

Contract:
Verhuurders model op basis van de standaard overeenkomst met bijbehorende algemene bepalingen zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (model 2015) aangevuld met het recht om bepalingen en bijzondere voorwaarden te kunnen wijzigen of toe te voegen.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd. Wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek.

Bankgarantie:
Huurder zal uiterlijk per datum sleuteloverdracht c.q. huuringangsdatum een bankgarantie conform standaard model ROZ stellen ter grootte van 3 maanden huurverplichting incl. BTW.

BTW:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief te betalen BTW. Verhuurder is bij vastgestelde huurprijs er van uitgegaan dat deze met BTW wordt belast. Huurder verklaart dat hij voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties zal verrichten. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten:
€ 156,- per maand excl. BTW. Betreft een voorschotbedrag op basis van jaarlijkse nacalculatie, specificatie leveringen en diensten op aanvraag beschikbaar. Aansluitingen voor gas en elektra komen op naam huurder (eigen meters). Ook internet is voor rekening huurder.

Huurbetalingen per:
Betalingen per maand bij vooruitbetaling.

Oplevering:
Per direct.

Energielabel gebouw:
E.

Bouwjaar:
2005.

Bijzonderheden:
Goedkeuring eigenaar/verhuurder voorbehouden.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak tot bezichtiging kunt u contact opnemen met Brockhoff Bedrijfsmakelaars Amstelveen/Amsterdam: 020-5437373.

================================================================================================

Looking for a MULTIFUNCTIONAL office / showroom space with lots of daylight, an industrial look, good storage options and your own ROOF TERRACE at about 5 minutes by bike from A’DAM Toren in a creative living / working environment of Amsterdam Noord?

General:
The representative office space with a total size of approximately 123 m² is offered FOR RENT is located in a modern and contemporary corner building with its own facilities.

A wide variety of surrounding business activities can be found on site (IT, creative, service) which make the location a great place to work from.

Surface / Layout:
The total area is approximately 123 m², located on the second and third floor.
- Central entrance on the ground floor;
- 2nd floor: approx. 88 m² with a private entrance to the corridor with toilets, large open office space with kitchen and a private roof terrace of approx. 40 m².
- 3rd floor: approx. 35 m² with glass walls on 2 sides, a pantry and a view of the office space below.

Facilities / installations:
The office / showroom space has a high-quality finish with an eye for detail and includes:
- wooden floors;
- stairwell;
- luxury sanitary ware;
- kitchen with dishwasher, fridge, gas hob and natural stone worktop;
- cable trays;
- alarm system;
- C.V. installation with radiators.

Destination:
In accordance with the prevailing zoning plan “Buiksloterham” dated 21-12-2016 it knows building the destination “mixed” therefore intended for, among other things, the office and companies. For the most current state of affairs and / or more information, please refer to the
Spatial Planning department of the municipality of Amsterdam.

Accessibility:
Are you coming by car? The property is directly connected to the A10 national roads via the S116, S117 and S118. You can park in the grounds directly next to the office space. You can also reach the center of Amsterdam via the IJ tunnel in a few minutes.

Are you coming by bike? The object can be reached by boat from Amsterdam CS in about 10 minutes.

Are you coming by public transport? Via bus line 38 (every 15 minutes) the object is easily accessible from Station Noord.

Parking:
There is 1 parking space in the outside area available. There is also a possibility of renting parking spaces in the parking garage, based on availability. Ask about the possibilities.

Lease term:
In consultation.

Notice period:
Mutually, subject to a 12-month period.

Contract:
Landlord model based on the standard agreement with associated general provisions as drawn up by the Real Estate Council (model 2015) supplemented with the right to change or add provisions and special conditions.

Rental price indexing:
The rental price will be indexed annually. Change in the rental price takes place on the basis of the change in the price index figure according to the consumer price index (CPI) series of all households (2015 = 100), published by the Central Bureau of Statistics.

Bank guarantee:
The tenant will issue a bank guarantee in accordance with the standard ROZ model as much as 3 months of the lease obligation, including VAT, at the latest on the date of the key transfer or rental commencement date.

VAT:
All mentioned prices are exclusive of VAT. The landlord has assumed that the rent will be charged with VAT. The tenant declares that he will perform at least 90% of sales taxed. If the tenant no longer meets this criterion at any given time, there will be a legal exemption
from rental tax. In that case, the agreed rental price, excluding sales tax, will be increased in such a way that the lessor's financial disadvantage is compensated.

Service fee:
€ 156 per month excl. VAT. Concerns an advance amount based on annual calculation, specification of deliveries and services available upon request. Connections for gas and electricity come in the name of the tenant (own meters). Internet is also at the expense of the tenant.

Rental payments per:
Payments per month in advance.

Delivery:
Immediately.

Energy rating building:
E.

Construction year:
2005.

Particularities:
Approval owner / landlord reserved.

For more information or a non-binding appointment for viewing, please contact Brockhoff Bedrijfsmakelaars Amstelveen / Amsterdam: 020-5437373.
naar boven

Foto's

naar boven

Kenmerken

Bouwvorm Bestaande bouw
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Bouwjaar 2005
Ligging Kantorenpark
Oppervlakte 123 m²
Parkeerfaciliteiten Er is 1 parkeerplaats op het buitenterrein beschikbaar. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het huren van parkeerplaatsen in de parkeergarage, op basis van beschikbaarheid. Informeer naar de mogelijkheden.
Parkeerplaatsen 1
naar boven

Asterweg 20P2 bekijken

Bezichtiging plannen?

Plan afspraak
naar boven

Plan uw route

Plan route
Voeg deze woning toe aan uw TomTom
Bakkerij Bank Busstation Café Gemeentehuis
Luchthaven Metro Museum Park Parkeerplaats
Restaurant School Sportclub Supermarkt Tankstation
Taxistandplaats Treinstation Universiteit Winkelcentrum Ziekenhuis
naar boven

Bekijk meer panden in Amsterdamen omgeving

Bekijk alle panden die Brockhoff Makelaars in het aanbod heeft