Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wilt u meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

omslagfoto

Bouwnummer 2 (Bouwnr. 2), Hoofddorp € 1.175.000,- v.o.n. Contact

Beschrijving

MY CASTLE, MY HOME
16 villa-appartementen

HIER WORDT GESCHIEDENIS GESCHREVEN, MET EEN GEBOUW DAT UNIEK IS VOOR NEDERLAND

Welkom in Residence Boseilanden. Een authentiek gebouw dat vroegere tijden verbindt met het wooncomfort van nu. Een residence in alle opzichten, exclusief in elk detail en omgeven door groen. Residence Boseilanden is gelegen aan de exclusieve westflank van de Haarlemmermeer, op fietsafstand van Bloemendaal, Heemstede, duinen en strand.

----------- For English translation see below -----------

RESIDEREN AAN DE EXCLUSIEVE WESTFLANK VAN DE HAARLEMMERMEER

Het is een gebouw dat u in één klap herkent. Herinnerend aan de vaderlandse geschiedenislessen op school. Een gebouw met de allure van een echt kasteel, in een decor dat er naadloos bij past. Een oprijlaan, een kasteeltuin en natuur rondom. Residence Boseilanden brengt de geschiedenis terug. Maar nu als modern woongebouw, met alle gemakken en comfort die u van een residentie verlangt.

De exclusiviteit van Residence Boseilanden krijgt nog een extra accent als u weet dat het slechts om zestien appartementen gaat. Die zijn verdeeld over zes woonlagen met Garden-appartementen, Loft-appartementen en Penthouses. Wat alle appartementen gemeen hebben is de ligging op het zuidwesten en de ongekende ruimte. De woonoppervlaktes lopen uiteen van circa 180 tot wel 253 vierkante meter. Plafonds met extra hoogte versterken de beleving van de ruimte nog eens extra. Ook buiten geniet u van uw residentiële verblijf. Afhankelijk van het appartement van uw voorkeur meten de privébalkons en -terrassen circa 17 tot 135 vierkante meter.

En uw buitenverblijf wordt zelfs nog groter, met een bijzondere kasteeltuin voor gemeenschappelijk gebruik. Een kasteeltuin die alle verwachtingen overtreft, met een oppervlakte van circa 4.800 vierkante meter. Ook rondom Residence Boseilanden is het groen. Aan alle zijden kijkt u uit over de natuur. Hier, op deze locatie, lijkt de Randstad ver weg en ervaart u maximaal de beleving van het buitengebied. Met boerderijen die bewaard zijn gebleven als herkenbare ijkpunten in een landelijke ambiance.

HET SUMMUM VAN LUXE

Binnen het aantal van zestien appartementen heeft u de mogelijkheid om uw woonwensen te realiseren. De variëteit is groot. Stelt u prijs op een grote woonkamer of zelfs een living van XL-afmetingen? Wilt u twee of drie slaapkamers? Is een werkkamer voor u wellicht een aantrekkelijke optie? Die mogelijkheden zijn er in Residence Boseilanden. Een tweede badkamer is standaard al voorzien.

Goed om te weten: de standaard indeling van het appartement van uw keuze is in overleg aan te passen. Ook kiest u voor de ligging de u het meest aanspreekt: niet alleen de woonlaag, maar ook de bijbehorende buitenruimte.

In een decor als dit mag het voor zich spreken dat auto’s uit het zicht geparkeerd worden. Per appartement heeft u twee parkeerplaatsen in de parkeergarage en het gemak van een berging en een aparte fietsenberging, gelegen op de begane grond.

THE GARDEN COLLECTION: DRIE GARDEN-APPARTEMENTEN 181 TOT 232 M2
~ verenig al uw woonwensen in een van the gardens ~

Het zijn appartementen waar buiten en binnen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: The Gardens, de drie appartementen op de eerste woonlaag. Appartementen die u de ruimte bieden van een vrijstaande woning, en die u ook tegemoetkomen als u aan uw buitenverblijf dezelfde eisen stelt.

BOUWNUMMER 2: DIT APPARTEMENT BESCHIKT OVER HET FRAAISTE EN GROOTSTE TERRAS
Vanaf uw brede terras kijkt u uit over de vijver, de tuin en de natuur van De Boseilanden. Het is uw dagelijkse panorama vanuit het Garden-appartement met bouwnummer 2. Naast een woonkamer van royale afmetingen heeft u het comfort van twee slaapkamers, beide met mogelijkheid voor een inloopkast en een eigen badkamer.

KENMERKEN
• Driekamer-appartement, woonoppervlakte circa 211 m²
• Aangrenzend terras van circa 137 m² met uitzicht over de landschapstuin
• Living met alle ruimte voor een woon- en eetgedeelte
• Opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken
• Hoofdslaapkamer met directe toegang tot badkamer en mogelijkheid voor inloopkast
• Tweede slaap- of werkkamer met toegang tot eigen badkamer
• Inpandige bergruimte met opstelplaats voor wasmachine en -droger
• Vloerverwarming en -koeling. Gasloos wonen.
• Twee privé parkeerplaatsen en extra berging in de afgesloten parkeergarage

DE LIGGING VAN RESIDENCE BOSEILANDEN, UNIEK IN DE RANDSTAD

Residence Boseilanden is niet alleen architectonisch een icoon. De ligging is al even iconisch, op een kruispunt van groen en recreatie in de Randstad. Twee groenstructuren komen samen op deze plek. De Boseilanden is de ene, een zone van natuur- en recreatiegebieden van noord (recreatiegebied Spaarnwoude) naar zuid (de Kagerplassen). Die groene buffer is er ooit gekomen om de steden Amsterdam en Haarlem voldoende lucht te geven, letterlijk en figuurlijk.

De andere groenstructuur is het Duinpad, van oost naar west. Een naam die de oorsprong al verraadt: het Duinpad loopt van het strand via de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland naar de westflank van de Haarlemmermeer, via Bloemendaal en het Reigersbos in Bennebroek. Het zijn natuurgebieden die ook in de toekomst hun status behouden. De provincie Noord-Holland maakt zich er sterk voor dat het gebied niet mag verstedelijken.

Het kruispunt van de twee groenstructuren is exact de plek waar straks de kasteeltuin komt te liggen. Kan het natuurrijker? Om die reden krijgt Residence Boseilanden ook Duinpad 1 als toekomstig adres. Symbolisch, als kruispunt van twee groen- en recreatieverbindingen die elkaar daar ontmoeten.

LIGGING TEMIDDEN VAN HET GROEN, MAAR TOCH OVERAL DICHTBIJ.

Op de fiets bent u in een aantal minuten bij alle voorzieningen. Alles is op korte afstand: winkels en scholen, medische faciliteiten en sportcomplexen, verenigingen en cultuur. Al fietsend door het groen zijn plaatsen als Heemstede en Bloemendaal bereikbaar. En ook grote steden als Haarlem en Amsterdam zijn via het snelwegennet goed verbonden met de locatie van Residence Boseilanden.

----------- English translation -----------

MY CASTLE, MY HOME
16 villa apartments

RESIDENCE BOSEILANDEN; A BUILDING UNIQUE FOR THE NETHERLANDS

Welcome to Residence Boseilanden. An authentic building that connects past times with the living comfort of today. A residence in every respect, exclusive in every detail and surrounded by greenery. Residence Boseilanden is located on the exclusive western flank of the Haarlemmermeer, within cycling distance of Bloemendaal, Heemstede, dunes and beach.

RESIDENCE ON THE EXCLUSIVE WEST FLANK OF THE HAARLEMMERMEER

It is a building that you immediately recognize. Reminding of the history lessons at school. A building with the allure of a real castle, in a decor that fits seamlessly with it. A driveway, a castle garden and nature all around. Residence Boseilanden brings back history. But now as a modern residential building, with all the conveniences and comfort you expect from a residence.

The exclusivity of Residence Boseilanden gets an extra accent when you know it only concerns sixteen apartments. These are spread over six floors with Garden apartments, Loft apartments and Penthouses. What all apartments have in common is the location on the southwest and the unprecedented space. The living areas vary from approximately 180 to 253 square meters. Ceilings with extra height further enhance the perception of the space. You can also enjoy your residential stay outside at your private outdoor space.

And your outdoor feeling will be even bigger, with a special castle garden for communal use. A castle garden that exceeds all expectations, with an area of approximately 4,800 square meters. It is also green around Residence Boseilanden. There is nature on all sides. Here, at this location, the Randstad seems far away and you can fully experience the experience of the countryside. With farms that have been preserved as recognizable benchmarks in a rural atmosphere.

THE SUMMUM OF LUXURY

Within the number of sixteen apartments you have the opportunity to realize your living wishes. Do you appreciate a large living room or even a living room with XL dimensions? Do you want two or three bedrooms? Is an office an attractive option for you? These options are available in Residence Boseilanden. A second bathroom is already provided as standard.

Good to know: the standard layout of the apartment of your choice can be adjusted in consultation. You also choose the location that appeals to you most: not only the floor, but also the associated outdoor space.

In a setting like this, it goes without saying that cars are parked out of sight. Per apartment you have two parking spaces in the parking garage and the convenience of a storage room and a separate bicycle shed, located on the ground floor.

THE GARDEN COLLECTION: THREE GARDEN APARTMENTS 181 TO 232 M2
~ unite all your housing needs in one of the gardens ~

These are apartments where outside and inside are inextricably linked: The Gardens, the three apartments on the first floor. Apartments that offer you the space of a detached house, and also meet your needs if you have the same requirements for your outdoor feeling.

NUMBER 2: THIS APARTMENT HAS THE BEST AND LARGEST TERRACE
From your wide terrace you view the pond, the garden and the nature of De Boseilanden. It's your daily panorama from the Garden apartment number 2. In addition to a generously sized living room, you have the comfort of two bedrooms, both with the option of a walk-in closet and a private bathroom.

CHARACTERISTICS
• Three-room apartment, living area approximately 211 m²
• Adjoining terrace of approximately 137 m² with a view over the landscaped garden
• Living room with all the space for a living and dining area
• Possibility for open (island) kitchen
• Master bedroom with direct access to bathroom and possibility for walk-in closet
• Second bedroom or office with access to private bathroom
• Indoor storage space with space for washing machine and dryer
• Floor heating and -cooling. Gasless living.
• Two private parking spaces and extra storage in the closed parking garage

THE LOCATION OF RESIDENCE BOSEILANDEN, UNIQUE IN THE RANDSTAD

Residence Boseilanden is not only an architectural icon. The location is equally iconic, at a crossroads of greenery and recreation in the Randstad. Two green structures come together at this place. The Boseilanden is one, a zone of nature and recreation areas from north (recreation area Spaarnwoude) to south (Kagerplassen). That green buffer was once created to give the cities of Amsterdam and Haarlem sufficient air, literally and figuratively.

The other green structure is the Duinpad, from east to west. A name that already betrays its origin: the Duinpad runs from the beach via the dunes of the Zuid-Kennemerland National Park to the western flank of the Haarlemmermeer, via Bloemendaal and Reigersbos in Bennebroek. They are nature reserves that will also retain their status in the future. The province of North Holland is strongly committed to preventing urbanization in the area.

The intersection of the two green structures is exactly where the castle garden will soon be located. Can it be more natural? For that reason, Residence Boseilanden will also have Duinpad 1 as its future address. Symbolic, as the intersection of two green and recreational connections that meet there.

LOCATION IN THE MIDDLE OF THE GREEN, YET CLOSE TO EVERYWHERE.

You can reach all amenities in a few minutes by bike. Everything is a short distance away: shops and schools, medical facilities and sports complexes, associations and culture. While cycling through the green, places such as Heemstede and Bloemendaal can be reached. And large cities such as Haarlem and Amsterdam are also well connected to the location of Residence Boseilanden via the highway network.
naar boven

Foto's

naar boven

Kenmerken

Vraagprijs € 1.175.000,-
Bouwvorm Nieuwbouw
Type benedenwoning, appartement
Ligging aan rustige weg
Woonoppervlakte 211 m²
Inhoud 675 m³
Bouwjaar 2023
Slaapkamers 2
Woonlagen 6
Servicekosten € 335,- p/m
Tuin zonneterras
Ligging Tuin zuidwest
Garage parkeerkelder
Schuur box
Verwarming aardwarmte, vloerverwarming geheel
Energielabel A+++
Hoe kunt u dit huis verduurzamen?
naar boven

Plattegronden

naar boven

Wat is er in de buurt

Wonen in Hoofddorp

Hoofddorp

Hoofddorp is in tegenstelling tot de naam een grote plaats geworden. Dit komt vooral door de nieuwbouwwijken die in het zuiden en westen van Hoofddorp gerealiseerd zijn.

Het centrum van Hoofddorp is gelegen rond het Marktplein/Beursplein. Het winkelcentrum is gelegen aan de oostzijde van de stad. Er bevinden zich ruim 300 winkels in het stadshart. Grote winkelketens hebben hier een vestiging.

Door de gunstige ligging van Hoofddorp ten opzichte van Schiphol zijn op de bedrijfsterreinen en kantoorparken veel nationale en internationale ondernemingen gevestigd. De gemeente Haarlemmermeer heeft een breed aanbod van onderwijsvoorzieningen (scholen): van basisonderwijs tot hoger onderwijs.

In maart 2014 is sportcomplex Koning Willem Alexander, door koning Willem Alexander zelf geopend. Naast een recreatie- en wedstrijdzwembad met 400 tribuneplaatsen, een combi- en doelgroepenbad en recreatief zwemwater is er ook een sporthal met 1.500 plaatsen en een turncentrum in dit complex aanwezig. Veel scholen en sportverenigingen uit Hoofddorp zullen gebruik gaan maken van dit sportcomplex.

Hoofddorp ligt op het kruispunt van de Kruisweg en de Hoofdweg, twee belangrijke wegen in de Haarlemmermeerpolder.

Ten oosten van Hoofddorp lopen de A4, A5 en A9 richting de grote steden en Schiphol.

naar boven

Bouwnummer 2 (Bouwnr. 2) bekijken

Afspraak plannen?

Plan afspraak
Nieuwbouwmakelaars
naar boven

Plan uw route

Plan route
Voeg deze woning toe aan uw TomTom
Bakkerij Bank Busstation Café Gemeentehuis
Luchthaven Metro Museum Park Parkeerplaats
Restaurant School Sportclub Supermarkt Tankstation
Taxistandplaats Treinstation Universiteit Winkelcentrum Ziekenhuis
naar boven

Bekijk meer woningen in Hoofddorp en omgeving

Bekijk alle woningen die Hoekstra en van EckHoofddorp in de verkoop heeft